ซิลิโคนของรามาวดี (ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรแล้ว)
Colorless Mantis Strut
The Inventor

Mantis Strut Website