การนัดหมายและการปรึกษาคุณหมอ

Patient

ตลอดเวลาเราเข้าใจความต้องการของคนไข้เสมอว่าคนไข้มีความชอบไม่เหมือนกัน โดยปกติเราจะเลือกแบบของจมูกที่เข้ากับหน้าของคนไข้ให้อยู่แล้ว แต่ถ้าหากว่าท่านอยากจะเน้นคุณหมอว่าต้องการอะไรเป็นพิเศษ ขอให้ปรึกษากับคุณหมอก่อนเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจะให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจที่สุด อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นเกือบทุกครั้งคือ คนไข้จะรู้สึกว่าศัลยแพทย์ของเราเลือกแบบจมูกให้ได้เหมาะสมกับเขามากกว่าที่เขามีในใจก่อนมาหาเรา โดยปกติ ท่านจะได้ปรึกษาคุณหมอภายใน 14 วันหลังจากได้รับคำขอ โปรดเผื่อเวลาให้กับการศัลยกรรมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

หัตถการของเรา

▲ ตัวอย่างมีมากกว่านี้ที่คลินิก

พื้นฐานการเสริมจมูกด้วยแกนตั๊กแตนสำหรับศัลยแพทย์

เคสตัวอย่างการใช้แกนตั๊กแตนสำหรับศัลยแพทย์

รวมภาพผลลัพธ์วันสอน

รามาวดียินดีจะเป็นคำตอบในการแก้ปัญหาจากศัลยกรรมจมูกทุกประเภทจากทั่วราชอาณาจักร
และยินดีให้คำปรีกษาแก่ศัลยแพทย์ที่กำลังประสบปัญหาในการทำศัลยกรรมจมูก